Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Deze wet zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de zzp-er samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Zij moeten dus samen bepalen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen: wel of niet als dienstbetrekking. Opdrachtgever en de zzp-er kunnen gebruik maken van een modelovereenkomst. Door te werken met een modelovereenkomst beperkt u de risico’s. Vanaf 1 januari 2018 gaat de Belastingdienst hier op controleren.

Workroem beschikt over een reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een correctie opdrachtomschrijving.